Külliyet

Share on facebook
Facebook - Haberi Paylaş
Share on twitter
Twitter - Haberi Paylaş
Share on whatsapp
WhatsApp - Haberi Paylaş
Share on print
Haberi Yazdır

Pirebi Sultan kimdir?

Konya velîlerinden. Selçuklular devrinde yaşamıştır. Hoca Fakih’in talebesi, Nasreddîn Hoca’nın arkadaşı olduğu rivâyet edilmektedir. Kabri, Konya Sanat Enstitüsünün güneyinde kendi adıyla anılan câminin avlusunda olup, 1977 yılında mermerden yapılmıştır. Aynı yerde olup zengin vakıfları bulunan zâviyesi günümüze ulaşmamıştır.