Faizsiz ev ve araba satışında yeni dönem! Resmen bugün başladı

Bu haber 07 Nisan 2021 - 11:50 'de eklendi ve 6 views kez görüntülendi.
Ev almak isteyen herkesi çok yakından ilgilendiren gelişme! Faizsiz, peşinatsız ev sahibi olmak mümkün. Sistem tamamen değişti. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Birçok değişiklik resmiyet kazandı.

Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman  Şirketleri Kanunu kapsamında hazırlanan ve tasarruf finansman şirketlerinin  kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik, 7  bölümden oluşuyor.

Yönetmelik, tasarruf finansman şirketlerinin “şirket kuruluşu”,  “faaliyet izni”, “şube açma”, “ana sözleşme değişikliği ve sermaye artırımı”,  “pay edinim ve devirleri”, “birleşme, bölünme ve devir” ile “iradi tasfiye”  konularındaki işleyişi belirliyor. Öte yandan “kurumsal yönetim”, “koruyucu  hükümler” ve “risk yönetimi” maddeleri ile tasarruf finansman şirketleri için  yasal standartlar getiriyor.

 Yürürlüğe giren yönetmelikle Türkiye’de tasarruf finansman şirketi  kurmak isteyenlerin BDDK’ya başvurması ve ana sözleşme taslağında, konut  finansmanı faaliyetinin iştigal konusu olarak belirtilmesi zorunlu hale  getirildi.
Bu kapsamda başvuru dilekçesinde yer alması gerekenler 18 madde  halinde yönetmelikte belirtildi. Kuruluş izni verilmesine ilişkin Kurul kararı  tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli belgelerle kuruma başvurulması halinde  durumları uygun görülenlere verilecek faaliyet izinleri Resmi Gazete’de  yayımlanmasından itibaren geçerlilik kazanacak.

Her şube için 1 milyon TL ödenmiş sermaye şartı

Tasarruf finansman şirketlerinin şube açması, izne tabi tutulacak ve  her bir şube için 1 milyon TL ödenmiş sermayeye sahip olunması gerekecek.

Şirketler, her ne ad altında olursa olsun şube dışında teşkilatlanmaya  gidemeyecek ve acentelik veremeyecek. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce  açılan şubeler için ödenmiş sermaye tutarına ilişkin koşul aranmayacak. Ancak,  şubelerinin sayısı mevcut ödenmiş sermayelerine göre açabileceği şube sayısını  aşan şirketler, aşım giderilinceye kadar yeni şube açamayacak.

Tasarruf finansman şirketlerinin birleşme, bölünme ve devir  işlemlerinin tamamı için BDDK’dan izin alınması zorunlu olacak.

Yönetmelikle şirketlerin faaliyetlerine son vermeleri ve iradi  tasfiyeleri de kurul iznine tabi bulunacak ve müşterilerine ilişkin  yükümlülüklerini yerine getirebileceklerine dair bir tasfiye planını BDDK’ya  sunması gerekecek. İradi tasfiye planında şirketin tahsisat ödemeleri başta olmak  üzere yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyecek işlemlere izin  verilmeyecek.

Tasarruf finansman şirketlerinde kurumsal yönetim yapısı  güçlendirilecek

Tasarruf finansman şirketlerinin yıl sonu mali tablolarına ilişkin  bağımsız denetim raporlarının takip eden yılın 15 Nisan’a kadar, haziran sonu  bağımsız denetim raporlarının 15 Ağustos’a kadar ve yıllık faaliyet raporlarının  en geç devam eden yılın nisan ayı sonuna kadar Kuruma bildirilmesi zorunlu  olacak. Ayrıca, şirketlerin yeterli ve etkin bir risk yönetimi, iç kontrol ve iç  denetim sistemi kurma ve işletme yükümlülüğü bulunacak.

Yönetmelikle söz konusu şirketlerin genel faaliyet ilkeleri dokümanı  hazırlaması gerekecek. Şirketler, tasarruf finansman faaliyetinin kapsam ve  işleyişi ile sözleşmelerinin genel çerçevesini belirlemek üzere, genel faaliyet  ilkelerini düzenleyen dokümana göre faaliyetlerini sürdürecek.

Tasarruf finansman sözleşmeleri, yalnızca konut, çatılı işyeri veya  taşıt edinimi amacıyla tasarruf yapılması ve finansman sağlanmasına konu  edilebilecek. Tasarruf finansman sözleşmeleri, çerçeve sözleşme olarak Kurulun  uygun görüşü alınarak Birlik tarafından belirlenecek.

  14 gün içinde cayma ve tam iade alma hakkı

Tasarruf finansman şirketlerinin müşterileri, sözleşmeden cayma  hakkını kullanmaları durumunda organizasyon ücreti de dahil hiçbir kesinti  yapılmaksızın yaptığı tüm ödemeleri cayma kararının şirkete bildirilmesinden  itibaren 14 gün içinde iade alacak. Müşterinin sözleşmede fesih hakkını  kullanması durumunda tasarrufunun iadesi, iade talep tarihinden itibaren azami 6  ay içerisinde müşterinin göstereceği kendi adına açılmış banka hesabına defaten  yapılacak.

Tasarruf finansman sözleşmelerinde finansman döneminin azami vadesi  konut ve çatılı işyeri sözleşmeleri için 120 ayı, taşıt sözleşmeleri için 60 ayı  geçemeyecek. Şirketlerin bankalardan alacağı krediler ile tahvil, kira  sertifikası ihracı ve benzeri borçlanma araçları vasıtasıyla edinebileceği mali  yükümlülüklerinin toplamı en fazla öz kaynaklarının yüzde 30’u kadar olacak.

1 milyon TL üzeri sözleşmeler toplam sözleşme tutarının yüzde 15’ini  aşamayacak

Yönetmeliğin “Koruyucu Hükümler” bölümünde yüksek tutarlı sözleşmelere  sınırlama getirildi. Bir şirketin imzalayacağı, tahsisat tutarı 1 milyon TL’yi  aşan yüksek tutarlı sözleşme tutarlarının toplamı, şirketin ilgili tarihteki tüm  sözleşme tutarlarının toplamının yüzde 15’ini aşamayacak ve yüksek tutarlı  sözleşmeler, çekilişli sözleşmelere konu edilemeyecek.

Çekilişli sözleşmelerde, henüz çekilişte çıkmayan müşterilere  yapılacak tahsisat ödemelerinde, ödeme yapılacak tarih itibarıyla grubun sözleşme  tutarları toplamının yüzde 40’ı kadar bir tutarın şirketin tasarruf fon havuzu  hesabında toplanması ve grubun toplam süresinin en az 5’te 2’sinin tamamlanmış  olması zorunlu olacak. Müşteriler, çekiliş grubuna girdiği tarihten itibaren 3 ay  geçmeden ve 3 tasarruf ödemesi yapmadan tahsisat ödemesi almaya başlayamayacak.

Yönetmelik, tasarruf finansman şirketlerinin finansman sınırlamalarını  da belirledi. Bu kapsamda bir şirket tarafından sağlanabilecek finansmanların  toplamı, tasarruf fon havuzu ile öz kaynakları toplamının yüzde 75’ini  aşamayacak. Bir müşteriye sağlanabilecek finansman tutarı da müşterinin  sözleşmede öngörülen toplam tasarruf tutarının yüzde 150’sinin üzerine  çıkamayacak.

Tasarruf fon havuzu yalnızca finansal yatırım araçlarında  değerlendirilebilecek

Tasarruf fon havuzunda toplanan tutarlar finansal yatırım araçlarında  değerlendirilecek. Söz konusu yatırım araçları, Hazine ve Maliye Bakanlığının  ihraç etmiş olduğu Türk lirası cinsi yurt içi kira sertifikaları, Türkiye’de  faaliyet gösteren katılım bankalarında açılacak Türk lirası cinsi özel cari  hesaplar ya da katılma hesapları, Türkiye’de faaliyet gösteren varlık kiralama  şirketleri tarafından ihraç edilen Türk lirası cinsi yurt içi kira sertifikaları  ve Kurulca uygun görülecek diğer yatırım araçları olarak belirlendi.

Tasarruf finansman şirketleri, müşteri giriş veya çıkışları  dolayısıyla karşı karşıya kalabilecekleri öngörülmeyen yükümlülüklerini  karşılamak üzere ihtiyat fon havuzu oluşturacak. Sözleşmede, tasarruf fon havuzu  yatırımlarından müşteriye getiri sağlanması öngörülmediyse bu yatırımların  getirisi de ihtiyat fonu olarak ayrılacak.

İhtiyat fonu, tasarruf fon havuzu toplamının asgari yüzde 3’ü kadar  olacak. Kurul, bu oranı yüzde 1’e kadar azaltmaya veya iki katına kadar artırmaya  yetkili olacak.

İhtiyat fonunun tutulabileceği yatırım araçları, yalnızca katılım  hesaplarından veya en fazla 2 gün valörlü olarak nakde dönüştürülebilir yatırım  araçlarından oluşacak.

 Mevcut şirketler için başvuru süresi bugün itibarıyla doluyor

Sektörde evim şirketi olarak bilinen firmaların Kanun ve Yönetmelik  hükümlerine intibak etmesi veya intibak edemeyecek şirketlerin tasfiye olması  için bugün itibarıyla BDDK’ya başvurmaları gerekiyor.

Başvuruda aranacak belgeler, yönetmeliğin Geçici 1. maddesinde  belirtiliyor.

www.gazetevatan.com

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

PİYASALARDA SON DURUM

 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -

EN ÇOK KAZANANLAR

  EN ÇOK KAYBEDENLER

   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

    BUGÜN 1000TL NE OLDU?

    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN